Uit te voeren werkzaamheden door Blankhorst Vastgoedbeheer zijn:

Meerjaren onderhoudsplanningNulmetingBeheer en onderhoudUitvoering

Werkzaamheden

Blankhorst Vastgoedbeheer is gespecialiseerd in het in kaart brengen en het beheren van vastgoed en heeft hiertoe een eigen methodiek ontwikkeld. Deze methodiek, de Cycli Beheer Cirkel, geeft tijdopvolgend alle werkzaamheden ten behoeve van beheer en onderhoud aan welke uitgevoerd dienen te worden binnen enig uitvoeringsjaar. Tevens is de betaalbaarheid van het onderhoud hiervan een essentieel onderdeel.

Blankhorst Vastgoedbeheer kan ervoor zorgen dat u in één oogopslag de staat van het onderhoud en de te verwachten kosten voor onderhoud van uw gebouw in kaart krijgt. Voorts weet u zo ook welke kosten u dient te reserveren voor onderhoud voor toekomstige jaren. Dit middels uitvoeren van een nulmeting waaruit een meerjaren onderhoudsplanning voortvloeit.

Laatste project: