Uit te voeren werkzaamheden door Blankhorst Vastgoedbeheer zijn:

Meerjaren onderhoudsplanningNulmetingBeheer en onderhoudUitvoering

Uitvoering


Na het opstellen van de nulmeting en de meerjaren onderhoudsplanning kan er worden gestart met de onderhoudswerkzaamheden. De begeleiding van deze werkzaamheden kunt u uit handen geven aan Blankhorst Vastgoedbeheer. De planningen worden eventueel aangepast naar uw wensen en op de beschikbare financiële middelen afgestemd.

Bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden neemt Blankhorst Vastgoedbeheer u o.a. de volgende werkzaamheden uit handen:
- bijwerken jaarplan van het gebouw
- uitvoeren herinspectie
- klachten- en calamiteitenonderhoud
- controleren en bijhouden onderhoudscontracten
- legionellapreventie
- brandveiligheid
- verzorgen en contacten onderhouden met (onder)aannemers
- aanvragen offertes
- afhandeling facturering
- toezicht en oplevering
- bijhouden financieel overzicht
- opstellen jaarbegroting en uitvoeringsplan
Laatste project: