Uit te voeren werkzaamheden door Blankhorst Vastgoedbeheer zijn:

Meerjaren onderhoudsplanningNulmetingBeheer en onderhoudUitvoering


Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van gebouwen vergt specifieke deskundigheid en veel tijd. Denk alleen maar aan de verscheidenheid aan werkzaamheden welke hiermee gemoeid zijn. Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud komt veel om de hoek kijken: is er voldoende kennis over het beheer en onderhoud, is er voldoende tijd, is de kennis hiertoe überhaupt aanwezig, is er voldoende aandacht voor de begeleiding, wie houdt controle op de uit te voeren werkzaamheden en wie houdt zicht op de financiën. Om het beheer en onderhoud van vastgoed in de hand te houden, is het belangrijk om niet ad hoc zaken op te pakken, maar middels een planning werkzaamheden uit te smeren over een bepaalde periode.

Laatste project: