Referenties


Zorginstelling
Blankhorst Vastgoedbeheer heeft voor een zorginstelling onlangs een nulmeting, een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. De zorginstelling heeft zo een duidelijk beeld van de staat van het onderhoud van het gebouw gekregen middels een nulmeting. Verder is door middel van een meerjaren onderhoudsplanning van alle onderdelen inzichtelijk gemaakt welk onderhoud er de komende jaren uitgevoerd dient te worden om het gebouw up-to-date te houden.

Kerkgebouw

Blankhorst Vastgoedbeheer heeft een aanvraag gekregen om voor een kerkgemeenschap een nieuwe gebruikersvergunning te verzorgen. Door recente aanbouwing en interne aanpassingen, voldoet de huidige gebruikersvergunnig niet meer aan de wettelijke gestelde eisen. Blankhorst Vastgoedbeheer heeft een adviesaanvraag opgesteld en deze voorgelegd aan de gemeente. De gemeente heeft hier voorts een positief advies over afgegeven en een nieuwe gebruikersvergunning is hiertoe het resultaat. Na dit akkoord heeft Blankhorst Vastgoedbeheer de onderhoudswerkzaamheden begeleid.

Scholengemeenschap
Voor diverse partijen heeft Blankhorst Vastgoedbeheer een nulmeting en een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld van het schoolgebouw(en) en bijbehorende ruimten (gymlokalen).

Laatste project:
  • gebruikersvergunning kerkgemeenschap
  • gebruikersvergunning kerkgemeenschap
  • nulmeing Zorginstelling