Gespecialiseerd in inspectie, beheer en onderhoud van gebouwen.

Blankhorst Vastgoedbeheer kan voor u de staat van het vastgoed geheel in kaart brengen, u advies leveren ten behoeve van het beheer en onderhoud van een gebouw en daarnaast ook het beheer van u overnemen en ervoor zorgen dat het onderhoud wordt uitgevoerd.

Doordat het (technische) beheer en onderhoud van gebouwen vakdiscipline vergt, kan Blankhorst Vastgoedbeheer op projectbasis of middels detachering worden ingezet. Werkzaamheden welke vanuit de diverse onderdelen uitgevoerd kunnen worden, kunnen per jaar en per onderdeel verschillen.

Blankhorst Vastgoedbeheer is inzetbaar voor o.a. woningen in zijn algemeen, schoolgebouwen (gymlokalen), sporthallen, inrichtingen / ziekenhuizen, kantoren en monumenten / kerken.

Tevens kan Blankhorst Vastgoedbeheer worden gedetacheerd voor o.a. gemeenten, schoolbesturen, woningbouw corporaties en overheden.

Bent u geïnteresseerd neemt u dan gerust contact met ons op.


Veelgebruikte zoekwoorden:

beheer , onderhoud , VVE , Inspectie gebouwen, Opname, Meerjaren onderhoudsplanningen , MJOP, Software


Laatste project:
  • gebruikersvergunning kerkgemeenschap
  • gebruikersvergunning kerkgemeenschap
  • nulmeing Zorginstelling